Ga naar hoofdinhoud

Werkwijze

VerhuisCombi Nederland gaat met u in gesprek en maakt met u een gedetailleerde planning die wordt vertaald in een draaiboek. In dit draaiboek staat alle noodzakelijke informatie en is de basis voor alle werkzaamheden. Het biedt alle partijen een duidelijk overzicht van de gemaakte afspraken en werkzaamheden. Door deze goede planning en organisatie weet VerhuisCombi Nederland de bedrijfsstilstand tot een minimum te beperken.

VerhuisCombi Nederland biedt u een all-inclusive verhuizing aan met aandacht voor het verhuizen van het meubilair, ICT en archieven.

Zorg verhuizing

Een verhuizing binnen een zorginstelling heeft veel impact. Het is niet alleen een kwestie van de inboedels verhuizen, het gaat tenslotte over het verplaatsen van mensen en hun leefomgeving. De kernwaarden voor een zorgverhuizing zijn voor VerhuisCombi Nederland informeren, begeleiden en ontzorgen door middel van een zorgvuldige en zorgzame werkwijze.

Zorg verhuizing aanvragen

Archief verhuizing

Archiefopslag kan meerdere doelen dienen. Tijdelijk tijdens een verhuizing, maar het is ook een manier om uw kantoorruimte efficiënter te benutten. Bijkomend voordeel is dat dossiers niet meer zoekraken en de veiligheid en privacy van de dossiers is gegarandeerd. Vooraf gaan wij met u in gesprek over het soort archief wat u wilt opslaan, de opvraagfrequentie, bewaartermijn en specifieke eisen waaraan voldaan moet worden.

Archief verhuizing aanvragen

ICT verhuizing

De ICT apparatuur maakt een zeer belangrijk, zo niet het belangrijkste onderdeel uit van een verhuizing. Zolang als de ICT apparatuur niet aangesloten is, houdt dit in dat uw werknemers niet kunnen werken. Laat gerust het af- en aansluiten en testen over aan ons ICT team. De verhuisplanning wordt in nauw overleg afgestemd met het systeembeheer.. Vaak is er onvoldoende eigen personeel om alle pc’s en servers af te koppelen, verpakken en op de nieuwe locatie weer aan te sluiten. VerhuisCombi Nederland ziet dit als een standaard onderdeel van de verhuizing om zorg te dragen voor een veilige verhuizing van alle ICT middelen en om dit weer correct aan te sluiten. De ICT werkzaamheden worden volledig geïntegreerd in het draaiboek.

Services:

  • Af- en aankoppelen van de ICT en de telefonie
  • Af- en aankoppelen servers
  • Bekabeling aanleggen en wegwerken
  • Testen netwerken
  • Vervaardigen van zogenaamde van-naar lijsten (patchlijsten)
  • Het testen of aanpassen van de configuratie
  • Inventarisatie ICT-apparatuur
  • Het extern reinigen van de apparatuur
ICT verhuizing aanvragen

Onderwijsinstelling verhuizing

Het verhuizen van een onderwijsinstelling is complex. Het vraagt om een snelheid, efficiency en professionaliteit om zorg te dragen dat de leerlingen en studenten niet gestoord worden in hun leerproces. Dit stelt specifieke eisen aan het gebruik van materiaal en planning. Een verhuizing van een onderwijsinstelling doen wij dan ook zoveel mogelijk buiten schooltijd en zo mogelijk in schoolvakanties. Zoals bij alle verhuizingen gaat VerhuisCombi Nederland zo vroeg mogelijk met u in gesprek over het opzetten van het verhuisplan en zet dit om in een gedetailleerd draaiboek. VerhuisCombi Nederland begeleidt uw verhuizing. Wij bieden u een all inclusive verhuizing zonder zorgen.

Onderwijsinstelling verhuizing aanvragen

Amsterdam

Rotterdam

Den Haag

Amersfoort

Groningen

Tilburg

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Zakelijk of Particulier verhuizen neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Back To Top
Zoeken